Business Insight

31. POLITIK DALAM ORGANISASI!


32. ORGANIZATIONAL PROCESS BUKAN BUSINESS PROCESS! AUTO PILOT ATAU MANUAL PILOT


33. MERASA?


34. OCEAN STRATEGY!


35. DEMONSTRASI DALAM “ORGANISASI”? PSIKOLOGI MASSA


36. SIAPA PEMIMPIN? SIAPA PENGIKUT?